logo

Pliki aktualizacji aplikacji P88-Firma oraz inne pomocnicze

001. AA_INSTRUKCJA_AKTUALIZACJI_OPROGRAMOWANIA_P88FIRMA.PDF
002. AA_ZMIANA_SPOSOBU_POBIERANIA_PLIKÓW_INSTALACYJNYCH.PDF
003. ADMINISTRATOR.ZIP
004. BILANS.TXT
005. BMLICENCJE.ZIP
006. BRAKKONTRAHENTA.TXT
007. CERTYFIKATJPKMF.ZIP
008. COFNIECIEARCHIWUMNAL.TXT
009. CRFORVS_REDIST_INSTALL_32BIT_13_0_7.ZIP
010. CRFORVS_REDIST_INSTALL_64BIT_13_0_7.ZIP
011. CRREDIST2008_X86.MSI
012. DATAWEDGE.CAB
013. DATA_REPORTS.ZIP
014. DBKONFIG.ZIP
015. DOKMAGBRUTTO.ZIP
016. DOKUMENTACJA DO GENEROWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.PDF
017. DOKUMENTACJA P88-STW.NET.PDF
018. DOKUMENTACJA_P88-CZYNSZE.PDF
019. DOKUMENTACJA_P88-KAPLA.ZIP
020. DOKUMENTACJA_P88-PASKI_WYPLAT.PDF
021. DOKUMENTACJA_P88OBROT.ZIP
022. DOKUMENTACJA_P88_DEKLARACJA.PDF
023. DOKUMENTACJA_P88_FK.ZIP
024. DOKUMENTACJA_PROBLEM_Z_BRAMKĄ.PDF
025. DOMYSLNE.ZIP
026. DOTNETFX35SETUP.EXE
027. EASENDMAIL.ZIP
028. EKSPORT.ZIP
029. ELIKSIR-0.ZIP
030. FAKTURA - WZÓR ANGLOJĘZYCZNY.ZIP
031. FAKTURA-WZOR.ZIP
032. FASTREPORTS.ZIP
033. FK_DOW1PK.ZIP
034. FK_ROZDZIELNIKPLAC.TXT
035. FK_ROZDZIELNIKPLAC_NAZWISKA.TXT
036. FORMAT-ELIXIR-0-ING.ZIP
037. GETDOTNET.ZIP
038. GN-ADMIN.ZIP
039. GN-ADMIN_R.ZIP
040. GN-APPSPACE.ZIP
041. GN-PRODUKCJA.ZIP
042. GN-SERIE.ZIP
043. GNSEKRETARIAT_TABELEDOCIMG.ZIP
044. GNWYDAWCA.APK
045. GNWYDAWCAINSTALLER20170601.CAB
046. GN_PAKOWACZ_INSTAL_20150506.CAB
047. INFORMACJADLAETYKIETY.TXT
048. INSTALL_THLIB003.EXE
049. INWENTARYZATORSTW.APK
050. KAPLA2MACROLOGIC.ZIP
051. KLASYFIKACJASTW_2016.ZIP
052. KONTRAHENCI.TXT
053. MSCOMCTL.ZIP
054. NETCFV35.WCE.ARMV4.CAB
055. NIPCHECKER.ZIP
056. NOWE_WZORCE_CZYNSZE.ZIP
057. OICFISCALPRINTERLIB_SETUP_3_3_3.EXE
058. OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE P88-FK.ZIP
059. OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE P88-KAPLA.ZIP
060. OTWARCIE ROKU W SYSTEMIE P88-OBROT.ZIP
061. P88-ADMIN.ZIP
062. P88-AKORD.ZIP
063. P88-APPUPDATE.ZIP
064. P88-CZYNSZE.ZIP
065. P88-DATAREPORTS.ZIP
066. P88-DEKLARACJA-SETUP.MSI
067. P88-DETAL-NET.ZIP
068. P88-DETAL.ZIP
069. P88-DRV.ZIP
070. P88-EKSPORT REKORD.ZIP
071. P88-EW.ZIP
072. P88-EXP2EXCEL.ZIP
073. P88-FIRMA-SETUP.MSI
074. P88-FISKDOK.ZIP
075. P88-FK-NET.ZIP
076. P88-FK.ZIP
077. P88-JPK.ZIP
078. P88-JPK2REKORD.ZIP
079. P88-KAPLA-ACCESS.ZIP
080. P88-KAPLA-PASKI-SZABLONY.ZIP
081. P88-KAPLA-PASKI.ZIP
082. P88-KAPLA.ZIP
083. P88-KAPLAZ.ZIP
084. P88-KAPLA_PASKI-RAPORT.ZIP
085. P88-KASA.ZIP
086. P88-KURSYWALUT-SETUP.MSI
087. P88-MODYFIKATOR.ZIP
088. P88-OBROT-NARZ.ZIP
089. P88-OBROT-NET.ZIP
090. P88-OBROT-SE.ZIP
091. P88-OBROT.ZIP
092. P88-PLUGINMGR.ZIP
093. P88-PRZELEWY.ZIP
094. P88-SEKRETARIAT-DLL.ZIP
095. P88-SEKRETARIAT.ZIP
096. P88-STW.ZIP
097. P88-STWINW-SETUP.MSI
098. P88-STW_P.ZIP
099. P88-TV-HOST.EXE
100. P88-XMLWALIDATOR.ZIP
101. P88-ZASOBY.ZIP
102. P88-ZIPDLL.ZIP
103. P88-ZLECENIA.ZIP
104. P88FIRMA - PUSTA.ZIP
105. P88FIRMA - PUSTASQL2016.ZIP
106. P88OBRÓT_INSTALACJA.ZIP
107. P88STWINWENT.ZIP
108. P88_EKSPORTER.ZIP
109. P88_FK1.ZIP
110. P88_STW_OLD.ZIP
111. P88_STW_WERSJA_DO_31_05_2018.ZIP
112. PDFIUM.ZIP
113. PLR_STAZPRACYROK1.TXT
114. PL_PASEKWYPLAT1.FRX
115. PL_PRZWYMURL.ZIP
116. POPRAWKAJPKOSOBAFIZYCZNA.ZIP
117. PPK_W_P88-KAPLA.ZIP
118. PRZELEWFK.INI
119. PUSTABAZASQL2005.ZIP
120. PŁATNIK_INSTALACJA.ZIP
121. RAPORTYP88-FK.ZIP
122. RZIS_P.TXT
123. SCHEMY.ZIP
124. SIMPLYSIGNDESKTOP-WIN10.ZIP
125. SKRYPTDOCIMG.TXT
126. SLOWNIKISTW.ZIP
127. SQLCE.DEV.ENU.PHONE.WCE5.ARMV4I.CAB
128. SQLCE.PPC.WCE5.ARMV4I.CAB
129. SQLLOCALDBX64.MSI
130. SQLLOCALDBX86.MSI
131. SQLSERVERINFODLL.DLL
132. STW_ACC.ZIP
133. STW_WERSJADO2017.ZIP
134. TE32SYMBOL.ARM.CAB
135. TE32WCE.ARM.CAB
136. TEAMVIEWERQS.EXE
137. TEMPLATE.ZIP
138. THERMALSERVICELIBRARY.ZIP
139. THUMBS.DB
140. UPDATE.INI
141. USUNKLUCZ.TXT
142. VPN.ZIP
143. WDROZENIE_JPK_V7_P88FK.PDF
144. WDROZENIE_JPK_V7_P88OBROT.PDF
145. WEB.CONFIG
146. WYDRUKI-P88-JPK.ZIP
147. WYDRUKI-P88-STW-NET.ZIP
148. WYDRUKIP88OBROTNET.ZIP
149. WZORCEEW.ZIP
150. WZORCEFK.ZIP
151. WZORCEKAPLA.ZIP
152. WZORCEKASA.ZIP
153. WZORCESTW.ZIP
154. WZORCEZASOBY.ZIP
155. WZORCE_FK_NOWE.ZIP
156. _POPRAWKA_BILIOTEKI.ZIP

Copyright (C) Personal'88 M.Bachanek, G. Rotecki